„Len jedna vec je cenná na svete: aby človek strávil život v pravde a spravodlivosti.“

   Marcus Aurelius