Služby v oblasti mediálneho práva.

Ponúkam Vám právnické služby v oblasti mediálneho práva.

Napríklad:

  • Vytvorenie zmluvy medzi autorom a vydavateľom či prevádzkovateľmi médií.
  • Riešenie vzťahov medzi médiami a poskytovateľmi ich služieb.
  • Právna podpora v oblasti regulácie reklamy v médiách.