„Keď sa pominie spravodlivosť, nebude mať už pre ľudí cenu žiť na zemi.“

   Immanuel Kant