Dedičské právo v právnom konaní.

Zabezpečte si všetky svoje dedičské práva v právnom konaní a v dedičských sporoch. Objednajte si moje služby v oblasti dedičského práva.

Služby z oblasti dedičského práva:

  • Konzultácie a poradenstvo v oblasti dedičského práva.
  • Vypracovanie závetu, listiny o vydedení.
  • Zastupovanie v súdnom konaní - či už o neplatnosti závetu, vydedenia, zaradení aktív a pasív do dedičstva.
  • Vypracovanie dohôd medzi dedičmi.