Cena za jednorázovú základnú právnu konzultáciu ponúkanú na úvodnej stránke je 59,90€.

Ceny sa však môžu líšiť od zložitosti konkrétnych prípadov, preto je ideálne väčšinou individuálne nacenenie.

Pri dlhodobej spolupráci sa môžeme dohodnúť na individuálnom paušáli.