Potrebujete pomôcť ohľadom nehnuteľnosti, ktorá je nejakým spôsobom zaťažená vecným bremenom?

Chcete darovať nehnuteľnosť svojim blízkym a zároveň si poistiť právo dožitia v nej?

Chcete si zabezpečiť prístup cez cudzí pozemok na Vašu nehnuteľnosť?

Objednajte si moju službu ohľadom vecného bremena.

S pomocou právnika nájdite to najvhodnejšie riešenie.