Ako napísať dobrý motivačný list?

Autor: Martin Balko, špecialista na PoctiveSEO a tvorbu užitočného obsahu.

Čo mám robiť a čomu sa môžem v živote venovať? Aká je pre mňa tá najvhodnejšia práca alebo čo je mojim „poslaním“?

Kto z nás si nepoložil v živote aspoň raz podobné otázky?

Dobrý motivačný list ako vstupenka do zamestnania snov?

Asi všetci sa snažíme nájsť si svoje miesto v spoločnosti. A práve v tom nám môže pomôcť dobrý motivačný list.

Pretože s motivačným listom – na rozdiel od strohého vypísania faktov v životopise – môžeme zaujať komplexne: ako jedinečná osoba so špecifickými skúsenosťami, túžbami či záujmami.

Tip: Konkrétnu ukážku skvelého a najmä úspešného motivačného listu z praxe môžete nájsť kliknutím tu.

Chceme sa živiť tým, čo nás baví?

Možno si myslíme, že živiť sa tým, čo nás baví, napĺňa, či prípadne pracovať v práci snov je privilégium len pre vyvolených.

Je to však skutočne pravda? V niektorých prípadoch určite.

Vlastné pričinenie sa a zvyšovanie šancí na získanie úspechu.

Za každým úspešným človekom – a úspech nemeriame množstvom zarobených peňazí, úspešný môže byť aj kominár, ktorý túžil byť kominárom, či murár, ktorý miluje budovať domy – tak za každým z nich je väčšinou kus vykonanej práce, chýb, učenia sa a neraz aj pádov.

Často tiež schopnosť zaujať. Tá sa dá naučiť a využiť napríklad pri písaní motivačného listu.

Ako nájsť prácu snov?

Ako môžeme zaujať niekoľkými slovami?

Ak chceme zaujať, môže byť nápomocné vedieť, koho chceme zaujať, čím ho môžeme zaujať (čo danú osobu/firmu zaujíma, čo hľadá, čomu sa venuje, čo je jej poslaním) – to je potrebné si pripraviť a naštudovať.

Zjednodušene povedané, väčšinou si akýkoľvek úspech vyžaduje úsilie. A to môže začať už pri písaní motivačného listu a žiadosti o zamestnanie.

Čím môžem osloviť práve ja? Čo už len môžem uviesť v motivačnom liste?

Neraz máme pocit, že nemáme čo ponúknuť. Že konkurencia je príliš veľká.

Môže to byť pravda. Nik však nemá rovnakú kombináciu skúseností a znalostí ako my. Pretože všetci sme jedineční.

Všetci sme jedineční a nik učený z neba nespadol.

Všetci máme svoje silné a slabé stránky.

Nemusí byť až tak dôležité, aké vlastnosti a schopnosti máme. Podstatné je najmä to, ako s nimi narábame – či zveľaďujeme tie dobré a zušľachťujeme tie menej žiadané. Následne je dôležité, ako s nimi narábame.

V závere článku spomenieme príklady najbežnejších skúseností, použitých jedinečným pútavým spôsobom.

Čo to má spoločné s napísaním dobrého motivačného listu?

No predsa to, že ak sa chceme odlíšiť od ostatných a ak chceme zaujať nášho nového potenciálneho zamestnávateľa, práve v motivačnom liste máme na to priestor. 

Keď vieme ako na to.

Ako zaujať potenciálneho zamestnávateľa a tipy pre úspešný motivačný list.

Skvelý vzor motivačného listu sme uviedli už v úvode tohto článku.

Nie každý z nás má svoje komunikačné schopnosti rozvinuté do takej profesionálnej úrovne. To však ani nemusí byť potrebné. Pretože aj tento príklad dokazuje nasledujúce:

„Obyčajnou“ úprimnosťou, otvorenosťou a najmä skutočnou snahou o zlepšovanie, môžeme vytvoriť jedinečný motivačný list a úspešne zaujať.

Kľúčová vlastnosť originálneho a úspešného motivačného listu pre akúkoľvek profesiu:

  1. Úprimnosť (môže pomôcť aj otvorenosť: netreba však zbytočne spomínať veci, v ktorých sa nevyznáme, prípadne naše slabé stránky. Jedine, ak by sme tým chceli kontextovo podporiť a dať najavo, že sme skutočne úprimní -spomenutím toho, čo sme spomenúť nemuseli).

To je všetko?

Samozrejme, že je toho viac, čo je dobré a potrebné uviesť. Kľúčová je však rozhodne úprimnosť.

Čo by mohol obsahovať motivačný list:

  1. Rozsah maximálne jednu A4.
  2. Naše kontaktné údaje a súhlas so spracovaním osobných údajov – vďaka tomu nás môže oslovená firma evidovať vo svojej evidencii uchádzačov o zamestnanie a prípadne neskôr osloviť so svojou ponukou.
  3. Informáciu o tom, prečo chceme pracovať pre danú firmu na konkrétnej pozícii – čo nás k tomu inšpiruje, motivuje, či to predstavuje pre nás výzvu, alebo len spôsob na získanie stabilného živobytia.
  4. Dôvody, pre ktoré si myslíme, že práve my sme tou najvhodnejšou osobou na danú pozíciu – tu môžeme pútavo spomenúť naše skúsenosti, záľuby či vedomosti.
  5. Výzvu k akcii: motivačný list je vhodné ukončiť neutrálnou výzvou k akcii, napr. „Vaše otázky rád/a zodpoviem na osobnom pohovore, alebo telefonicky“. Prípadne kreatívnejšie: „O mojich zmienených schopnostiach/zručnostiach sa môžete sami presvedčiť na vlastné oči na osobnom pohovore“.

Existujú návody, ktoré odporúčajú členiť motivačný list na 3 časti:

  • Stručné vysvetlenie, prečo chceme pracovať práve v tejto firme na danej pozícii: je vhodné, ak spomenieme niečo o tejto firme, z čoho je jasné, že sa o ňu zaujímame a skutočne sme si o nej niečo naštudovali.
  • Popísanie našich dosiahnutých výsledkov a úspechov: ideálne je, ak tieto výsledky môžeme podložiť nejakými faktami.
  • Spomenutie našich schopností, zručností, skúseností, ktoré sú vhodné a relevantné pre žiadanú pracovnú pozíciu.

Čo je dôležité pre každý úspešný motivačný list?

Pri písaní je dobré, vcítiť sa a vžiť sa do osoby/firmy, ktorú chceme osloviť – ak by sme boli na ich mieste, prijali by sme na danú pozíciu osobu ako sme my? Čo by sme očakávali a požadovali od zamestnanca na tejto pozícii?

A to najdôležitejšie sme už spomínali, no spomenieme to ešte raz:

Úprimnosť, úprimnosť a ešte raz úprimnosť.

Ako ľudia máme tendenciu sa podceňovať a rovnako tak sa zas preceňovať.  Uveďme si jeden príklad za všetky:

Preceňovanie svojich schopností môže skôr priťažiť ako pomôcť.

Množstvo návodov či motivátorov vyzýva ľudí k tomu, aby nafukovali svoje znalosti a v životopise preháňali. Najdôležitejšie je podľa nich zaujať. Za akúkoľvek cenu.

Možno ste sa sami stretli s ľuďmi, ktorí uvádzajú napr. expertné schopnosti na prácu s PC a s kancelárskymi aplikáciami a pritom ledva zvládajú základné aplikačné nastavenia a možnosti.

O rozšírených možnostiach (ktoré sú pre experta samozrejmosťou), ako je triedenie tabuliek, používania vzorcov, databáz, formátovania, filtrovania, VBA (Visual Basic for applications) či použitie makrá sa im pritom ani nesnívalo – a to nemusí byť veľmi príjemné zistenie, zvlášť priamo na pohovore.

Podceňovanie môže byť ešte kontraproduktívnejšie.

Naopak, nie je vhodné ani podceňovať svoje schopnosti či skúsenosti. Kto za nás presvedčí niekoho druhého o našich kvalitách, keď ani my sami o nich nie sme presvedčení?

Pomôcť nám môže overená stará múdrosť:

„Zlatá stredná cesta“:

Nebojme sa priznať, že niečo nevieme – hlavne, ak dáme najavo úprimnú snahu o neustále zlepšovanie, rozvoj a štúdium.

A zároveň sa nebojme pochváliť – spomeňme každý náš úspech, znalosť či skúsenosť, ktorá akýmkoľvek spôsobom aspoň trochu súvisí so žiadanou pozíciou.

Potvrdzujú to aj konkrétne vzory skutočných  motivačných listov, ktoré dosiahli úspech – pozrieť si ich môžeme v samom závere tohto článku.

Ako môžeme pútavo využiť úplne bežné skúsenosti na získanie vysnívanej práce?

Pri troche snahy a cviku môžeme opísať aj tie najbežnejšie skúsenosti pútavým spôsobom tak, že potvrdia naše predpoklady najvhodnejšej osoby na žiadanú pozíciu. A pritom budú pravdivo autentické.

Vzory napísaných motivačných listov

Príklady bežných skúsenosti potvrdzujúcich naše kvality, schopnosti či skúsenosti:

Hľadá Vaša vytipovaná firma vytrvalého človeka, ktorý už v živote niečo dosiahol a vybudoval z úplnej nuly?

Pri troche originality sa danou schopnosťou môže pochváliť takmer každý. Pútavo to môžeme podložiť napr. úspešným ukončením vysokej školy takto:

1. Vzor bežných skúseností do motivačného listu:

Síce som ešte nemal/a možnosť vybudovať úspešný projekt podobný tomu Vášmu, úspešne som však dokončil/a štúdium na vysokej škole XXX, ktorá ma navyše vôbec nebavila, vyučovali nás samé nepoužiteľné či zastarané nezmysly – no bral/a som to ako výzvu a trénovanie odhodlania či vytrvalosti a štúdium som úspešne ukončil/a aj preto, lebo to bol môj cieľ.

Keď už raz niečo začnem, tak to úspešne dokončím – nemám vo zvyku meniť prácu, kvôli zmene nálady, či konkurenčným ponukám - preto si myslím, že Vám môžem vedieť vytrvalo pomôcť s budovaním Vášho projektu. Navyše mám veľa skúsenosti tímovej spolupráce z viacerých školských projektov, s ktorými sme vyhrali aj celoročníkovú študentskú súťaž.

Ak sa aktívne venujeme roky posilňovaniu, otužovaniu, behaniu, či nejakému inému športu, môžeme  to využiť vo svoj prospech:

2. Vzor bežných skúseností do motivačného listu:

Viem, že je veľa iných kvalifikovanejších ľudí na túto pozíciu, aj tak si však myslím, že práve ja Vám môžem pomôcť oveľa viac, ako ktokoľvek iný – zvlášť ak má len teoretické znalosti bez praxe.

Keďže sa rád/a učím nové veci, akúkoľvek teóriu sa zvládnem rýchlo doučiť. Síce mi tiež chýba prax v tejto konkrétnej oblasti – rozhodne mi však nechýba túžba a odvaha učiť sa nové veci a hlavne vytrvať až do úspešného dosiahnutia vytýčeného cieľa.

Aby ste to nepovažovali za prázdne slová, dôkazom mojej vytrvalosti, sebadisciplíny a snahy neustále sa zlepšovať, môže byť moja vyšportovaná postava – o ktorej sa môžete presvedčiť na osobnom pohovore.

Mimochodom svoje telo poznám už tak dobre, že dokážem vedome schudnúť či pribrať určitú váhu do konkrétneho času. A niečo také sa človek nenaučí v žiadnej škole či kurze – potrebuje k tomu dokonalú sebadisciplínu, vytrvalosť,  sebapoznanie a neustále zlepšovanie. A všetky tieto prácne vybudované vlastnosti ponúkam na využitie aj Vašej firme.

Navyše, keď zvládam kúpeľ v ľadovej vode na zamrznutom jazere, myslím, že zvládnem tiež mrazivú atmosféru obchodných rokovaní či na pracovných poradách a vedenie manažérskej pozície, ktorú potrebujete :) .

Záver:

Získať vysnívanú prácu nemusí byť tak nereálne, ako sa nám môže zdať. Dôkazom a inšpiráciou pre nás môže byť množstvo ľudí, ktorým sa niečo také už podarilo – a nie raz, ale opakovane.

Ak sa o niečo zaujímame a máme skutočný záujem pomôcť konkrétnej firme uspieť s jej cieľmi a plánmi, môžeme spraviť maximum preto, aby sme zvýšili svoje šance získať žiadanú pozíciu.

Dajme o sebe vedieť autenticky pravdivo – vďaka tomu  sa môžeme odlíšiť od ostatných záujemcov, posielajúcich životopisy a motivačné listy podľa podobnej šablóny.

Tip: Napíšte a vytvorte si životopis online.

Prajeme vám veľa šťastia a úspechov, nech sa vám splnia vaše sny a nech vás živí to čo vás najviac baví, čo milujete a čo je pre vás „vašim poslaním“ –takto jednoducho môžeme spoločne zmeniť k lepšiemu celý náš svet, keď každý bude robiť to, čo ho baví a na čo je „stvorený“.

No je potrebné pre to aj niečo urobiť a niekedy tiež obetovať. Myslime na to a nenechajme sa odradiť prípadným neúspechom.

Pracujme na sebe, zlepšujme sa, nech máme čo ponúknuť sebe, spoločnosti a svetu.

Inšpirujte sa vzormi skutočných úspešných motivačných listov:

Vzorový motivačný list 1 (je možné stiahnuť si ho aj ako docx verziu kliknutím tu):

Dobrý deň,

Vaša ponuka z portálu www.profesia.sk na pozíciu obchodný, marketingový manažér pre región Nitra ma veľmi zaujala. Spoločnosť XYZ, je už dlhšiu dobu na trhu a mám s ňou dobré skúsenosti aj ako zákazník. Ponúkate rozličný tovar, dbáte hlavne na spokojnosť zákazníka a to hodnotím veľmi vysoko pozitívne. Preto bude skvelé, ak budem môcť svoje zručnosti a skúsenosti využiť práve pre Vašu spoločnosť.

Určite na tejto pozícii potrebujete človeka, ktorý sa nebojí pracovať a dokáže pracovať dlhodobo naplno. Jednou z mojich hlavných predností, ktoré Vám môžem ponúknuť, je práve to, že sa nebojím pracovať. Mám vyštudovaný II. stupeň Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre a počas celého štúdia som pracovala. Išlo hlavne o oblasť predaja v podnikoch a kaviarňach, pri čom chcem neskromne poznamenať, že pri mojich službách sa tržby približne zdvojnásobili. V mojej práci sa vždy snažím mať osobný prístup k ľuďom, čo je, myslím, jedna z najdôležitejších vlastností v práci obchodného zástupcu. Taktiež prirodzene viem, ako si budovať vzťah so zákazníkom. Pracovala som tiež ako promotérka, kde sme prešli školeniami a mám teda aj skúsenosti v predaji iných produktov.

Medzi moje záľuby patrí umenie. Vďaka tomu som mala viacero príležitostí vystupovať verejne, napríklad aj ako moderátorka podujatia, v rámci divadelných predstavení a hudobných koncertov, teda nemám problém ani s prejavom pred väčším množstvom ľudí. Rok som pracovala ako učiteľka, čo potvrdzuje moju schopnosť verejne vystupovať. Táto práca mi však nevyhovovala kvôli nízkej dynamickosti, ktorá mi v povolaní obchodného zástupcu pravdepodobne chýbať nebude. Cestovanie, resp. šoférovanie, mi nerobí problém. Dokážem byť flexibilná podľa potreby a pohotovo riešiť problémy.

Mám vodičský preukaz sk. B, anglický jazyk na úrovni mierne pokročilý a práca s počítačom, napríklad aj s Excelom, mi nerobí problém. Disponujem potvrdením o odbornej spôsobilosti na výkon epidemiologicky závažných činností a zdravotným preukazom. Mám skúsenosti s predajom aj s procesmi týkajúcimi sa predaja. Uprednostňujem silnú orientáciu na zákazníka, teda budovanie si osobného vzťahu. Dokážem argumentovať, avšak tak, aby mal zákazník vždy pocit, že on je ten, kto vyhral, kto urobil dobrý obchod. Nemám problém s komunikáciou, prezentáciou a príjemným vystupovaním so zreteľom na cieľ, s ktorým je táto činnosť spojená. Bydlisko mám priamo v Nitre.

Pevne verím, že Vás moje charakteristiky a skúsenosti zaujali a presvedčíte sa o nich aj na osobnom pohovore. Teším sa na ďalšiu spoluprácu.

S pozdravom XYZ

Vzorový motivačný list 2 po anglicky (je možné stiahnuť si ho aj ako docx verziu kliknutím tu):

Dear XYZ,

 

I am writing today, to apply for the position of Full-Stack Developer at  XYZ in Zürich.

I have finished university and I am looking for a job opportunity, where I can learn and improve more. I would like to direct my career to the Full Stack Development.

I am very friendly, eager to learn, improve and can solve technical problems. I got a recommendation letter from previous work experience.
I worked there during my finishing semesters of university and performed well, even under the great load of stress of final exams (my final grade was B).

Currently, I am self-learning German and I would need help with relocation and work permit (I am EU citizen). I am ready to relocate since XXX.

OK, I guess that is all, thank you for reading this cover letter. Do not hesitate to contact me and I hope I will see you soon in person.

Sincerely, XYZ

Vzorový motivačný list 3 v angličtine (je možné stiahnuť si ho aj ako docx verziu pod článkom):

Dear XYZ,

“Ever since I got my first computer as a kid – the Didactic M – I was not interested in playing games, but rather in understanding how it works, and what can be done with it. The same has happened with my first PC, and to be honest, with all the computers I have ever had. After school, I got an opportunity to work as a second level of remote support for XYZ and learned a lot about corporation and processes. Later I joined application team with focus on web services and databases. We had counterparts from all over the world, focusing on specialized applications. I found myself fascinated by getting all the information for support and sharing that knowledge with others. What was more important was the fact I was not the only one who noticed this. Within a year I was invited to a job interview for the third level of support. Person responsible for systems – so called owners of the systems, to be exact - SharePoint Systems. My main activity changed a little bit and to technical responsibilities I got some other ones – participate in projects, attending and organizing the meetings, discussing complete spectrum of areas, from planning, support until the delivery and sign off. Sometime later I was also responsible for leading 2 of my colleagues during projects. This was tight with change of employer – XYZ. I gained completely new level of expertise with this new responsibilities. As a recognition from management, I was given opportunity to go to Conference in Las Vegas. Here I met some people directly from XYZ, in that times - my dream company.

Working with XYZ technologies, knowing some of its employees and their responsibilities I started to realize, what would be perfect sense for my career and point in life where I currently was. So after six years I made a hard decision and applied for new job position XYZ  has opened. It was a position of  XYZ Field Engineer. Field engineer, because most of the work is done at the customer site across the Europe – in the field. With responsibilities divided into proactive and reactive work. As I already liked to share my knowledge with others, the proactive part was great opportunity to share the knowledge I have gained, with customers. Part of the work is to deliver Workshops to customers focused on SharePoint technologies, from the end user perspective cross administering the product to fine-tuning, backup and recovery, planning and several XYZ services provided on the platform. Second part of the jobs is reactive –travel onsite and finding a solution to issues customer is having, to provide best possible support for the products. All different problems, different customers and different countries..

I still love traveling, but after some time it is more and more of visiting the same places. After job is done, return back home, or go to another place. This is getting complicated when one is looking into the future and tries to plan his life. With my recent promotion to Senior Premier Field Engineer this planning is even harder and more complicated and I feel it might be the time for my next turning point.

When I spotted the possibility to work as a technical specialist for an international institution, I decided to apply. I realized that the ZZZ could take my professional life to new challenging levels without the need to travel so much. And I could use my gained skills and knowledge to share with my colleagues and to actually be again responsible for environment, for its planning and fixing to get to know it deeper and for longer period. This will again allow me to dig deeper into challenges, use all kind of toolsets and actually see the long term results.

I feel strongly that my professional background and substantial experience will contribute to reaching and exceeding the ZZZ staff’s high standards for quality IT services...”

Yours sincerely XXX

Vzorový motivačný list 4 v angličtine (je možné stiahnuť si ho aj ako docx verziu pod článkom):

April 18PthP, 2017

Mrs. XXX

Company XYZ s.r.o.

Adress

Zip Code and City

 

Dear Mrs. XXX,

I learned about your need for XYZ that you are staffing and hereby I would like to introduce myself and to position myself to be potentially considered for this position.

I am an open minded enthusiastic leader with 15 years of experience in XYZ. I have managed different teams and businesses within my career. Reading your advert on profesia and after getting familiar with your web page I find the purpose of your company as very interesting. From the description of the job that you are offering I strongly believe that I can offer you a very bright experience in leadership and management within international environment. I believe I can offer the core values and personal attributes of the person you are looking for. As I have recently moved to area of ZZZ I am currently considering alternative to my current job which is located in XXX. As you can see from my CV, I prefer long term working relationships and looking for an employer for next long term period. As a part of the management team in international company I am used to frequent travelling, but looking for a base near my freshly built house to spent more time with my family.

I strongly believe I can significantly contribute to the success of your company. I can bring to the team my leadership, the structured and consistent approach, my commitment, sense of urgency and deep operations management knowledge.

I believe I have the right set of skills, knowledge and leadership, supported by my long term experience in international environment in managing the operations, partners and people. It would be also a great opportunity for me to extend my experience and knowledge in a different business environment.

Please find attached my CV for your consideration.

If you would find my profile suitable, it would be great to have a discussion to understand if this position could be a good fit for both, your company and me.

Best regards,                                                            

XYZ

Vzorový motivačný list 5 :

 

Vážená pani, vážený pán,

 

rada by som sa uchádzala o pozíciu špecialistu pre komunikáciu misijných projektov, ktorú inzerujete na Vašich stránkach.

Mám dlhoročné skúsenosti z oblasti koordinovania procesov, analýz a správy zmlúv z korporátneho prostredia zaisťovne, ale teraz som sa rozhodla, že by som chcela zmysluplnejšiu prácu, ktorá bude mať reálny dopad na životy ľudíokolo nás. Inzerovaná pozícia ma teda zaujala, pretože toto základné kritérium napĺňa, misijné aktivity ma naozaj zaujímajú a naviac si myslím, že ňou budem schopná zúžitkovať všetko, čo som sa doteraz naučila.

Vo svojej doterajšej práci v xxx som mala na starosti portfólio klientov, analýzu príslušných zmlúv a bola som zodpovedná za ich kvalitu a správu v niekoľkých informačných systémoch. Koordinovala som spoluprácu s kolegami v spoločnosti v rámci rôznych oddelení, z toho významnú časť v angličtine, a tiež som školila ostatných kolegov v rámci svojich expertných úloh. Myslím si teda, že som sa naozaj veľa naučila v oblasti komunikácie a koordinácie.

Počas štúdia som cez prázdniny niekoľkrát pracovala v Spojených štátoch, kde som napríklad obsluhovala zákazníkov v reštaurácii, hoteli a dokonca ponúkala študijné knihy formou priameho domového predaja. Tieto aktivity určite prispeli k tomu, že dnes po anglicky komunikujem na veľmi dobrej úrovni.

Priznávam, že síce nie som marketingový alebo PR expert, ale mám skúsenosti so správou xxx internetového obchodu a tiež súvisiacu prípravu marketingových materiálov a komunikácie. Okrem toho som otvorený človek, ktorý sa rád učí nové veci, takže som si istá, že si veľmi skoro osvojím a doplním všetky zručnosti, ktoré sú pre túto pozíciu podstatné, ale ja s nimi doposiaľ nemám konkrétne skúsenosti.

Teším sa, že se dozviem viac detailov o tejto pozícii na osobnom pohovore.

Ďakujem.

S pozdravom,

xxx

 

1. Vzorový motivačný list docx verzia stiahnuť kliknutím tu.

2. Vzorový motivačný list docx verzia stiahnuť kliknutím tu.

3. Vzorový motivačný list v angličtine docx verzia stiahnuť kliknutím tu.

4. Vzorový motivačný list v angličtine docx verzia stiahnuť kliknutím tu.